بایگانی برچسب: کرسی

«کرسی درمانی» و هر آنچه باید بدانید

روزنامه جام جم – فاخره بهبهانی: هرچه بگذریم خاطره جمع شدن به دور کرسی های قدیمی بیشتر به فراموشی سپرده می شود. کرسی هایی که جدای از آن که وسیله گرمایش باشد میز ناهارخوری و پذیرایی و حتی جایی برای بازی بچه ها بود. جالب