بایگانی برچسب: کستانسیا

کتاب بخوانیم؛ «کنستانسیا» و «عیش پیری و رازِ دوستی»

جالبانه: در این مطلب از سری «کتاب بخوانیم» در بخش ادبی یک داستان خواندنی از آمریکای لاتین و مکزیک را برایتان انتخاب کرده ایم، در بخش غیر ادبی چهار کتاب را معرفی میکنیم: دو رساله مهم و کلاسیک فلسفی، یک گزارش تاریخی از رابطه ایران