بایگانی برچسب: کشف جاندار

وزغ منقرض‌شده، پس از ۳۰ سال دوباره آفتابی شد!

وب‌سایت گجت نیوز – مختار منوچهرآبادی: زیست شناسان بار دیگر این شانس را بدست آوردند تا وزغ خالدار شب‌های پرستاره یا «Starry Night Harlequin Toad» را مشاهده کنند. وزغی که برای چندین سال انقراض کامل گونه آن تایید شده بود. زیست شناسان تصور می‌کردند که

کشف مجدد «وزغ خالدار شب های پرستاره» دانشمندان را هیجان زده کرد

وب‌سایت گجت نیوز – مختار منوچهرآبادی: زیست شناسان بار دیگر این شانس را بدست آوردند تا وزغ خالدار شب‌های پرستاره یا «Starry Night Harlequin Toad» را مشاهده کنند. وزغی که برای چندین سال انقراض کامل گونه آن تایید شده بود. زیست شناسان تصور می‌کردند که