بایگانی برچسب: کشمیری

روزی که نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور ایران ترور شدند

جالبانه – تاریخ ایرانی: ۸ شهریور ۱۳۶۰ واقعه انفجار در دفتر نخست‌وزیری و شهادت محمدعلی رجایی رئیس‌جمهور و محمدجواد باهنر نخست‌وزیر برگ دیگری از صفحه تقویم تاریخ ایران را رقم زد. روزی که نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور ایران ترور شدند هنوز زخم انفجار ۷ تیر که