بایگانی برچسب: کفش جلو باز

پوشیدن کفش‌های جلو باز مناسب

صندل‌ها و کفش‌های جلو باز، تنها برای نشان دادن انگشت‌های جلوی پاست، نه اینکه همه‌ی پا از جلوی صندل بیرون بزند! پس هنگامی که انگشت‌های پایمان بیش از حد از صندل بیرون می‌زند صندل‌ها و کفش‌های جلو باز، تنها برای نشان دادن انگشت‌های جلوی پاست،