بایگانی برچسب: کفش کودکان مدرسه ای

توصیه‌هایی در ارتباط با کفش کودکان مدرسه‌ای

خبرگزای ایلنا: مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: پنجه کفش باید پهن باشد، به گونه ای که انگشتان دچار فشردگی نشوند، زیرا انحرافات انگشتان از کودکی و نوجوانی با پوشیدن کفش های بسیار تنگ به وجود می آید که منجر به