بایگانی برچسب: کلاریسا

خواندنی های طولانی

روزنامه خراسان – ترجمه از یاسمین مشرف: این روزها شبکه جهانی اینترنت آن قدر دایره تمرکز افراد را محدود ساخته است که مطالعه کامل یک کتاب کودک نیز نیازمند شاهکار بزرگی از تمرکز است. در چنین روز و روزگاری این که فکر کنیم شاید هنوز