بایگانی برچسب: کمال گرای ناسازگار

کمال‌گراها با چه رفتارهایی به خود آسیب می‌زنند؟

جالبانه: آیا کسی را می‌شناسید که شخصیت کمال گرا داشته باشد؟ شاید از رفتار‌هایی که دارد تشخیص داده باشید که کمال گراست. افرادی که دارای شخصیت کمال گرا هستند لزوما نگاه مثبتی به خود ندارند. البته این موضوع تا حدودی بستگی به این دارد که