بایگانی برچسب: کمدی ایران

سینمای کمدی ایران گرفتار در باتلاق شوخی‌های جنسی

روزنامه همدلی – مهدی فیضی‌صفت: چند سالی است عبارت «فیلم های سوپرمارکتی» وارد ادبیات سینمای ایران شده؛ فیلم هایی که از لحاظ هنری و حرفه ای، هیچ حرفی برای گفتن ندارند و نام شان را در تاریخ انگار بر باد می نویسند، اما از طرفی