بایگانی برچسب: کندی‌ها

خواهر و برادر‌های معروف و تاریخ‌ساز دنیا

وب‌سایت روزیاتو – گلریز برهمند: چهره‌های مشهور دنیا اغلب تنها عضو افتخار آفرین خانواده‌ی خود بوده اند. اما خانواده‌هایی هم بوده اند که بیشتر از یک فرزند مشهور داشته اند. بعضی از این خواهر و برادر‌ها در موفقیت یکدیگر شریک بوده اند و بعضی از