بایگانی برچسب: کوبیسم

کوبیسم چیست و نقاشی کوبیسم از کجا نشأت گرفته است؟

وب‌سایت ایوار: کوبیسم یکی از سبک‌های مطرح نقاشی در صدسال اخیر است. در این سبک موضوعات نقاشی در قالب اشکال هندسی شکسته و نامشخص ترسیم می‌شوند و اغلب عمق چندانی ندارند. سبک نقاشی کوبیسم از زمان پیدایش خود در بیش از ۱۰۰ سال پیش، همواره