بایگانی برچسب: کودکان سرطانی

دختری که ۴۵۳ آرزو را برآورده کرده است!

خبرگزاری ایسنا: ما می‌توانیم هر طور که دلمان می‌خواهد، زندگی کنیم. می‌توانیم مثل همه آدم‌ها هر روز در راه محل کار و زندگی‌مان تردد کنیم و فقط به فکر اجاره‌خانه و ماشین بهتر باشیم. می‌توانیم هر روز از افزایش قیمت‌ها شاکی باشیم و وقتی در