بایگانی برچسب: کودکی سخت

جبار باغچه‌بان؛ معلم دنیای سکوت

روزنامه شهروند – آیت وکیلیان: جبار باغچه‌بان، روز و شب بدون اظهار خستگی یا گله‌مندی از روزگار و ‏بدون توقع کار می‌کرد. هر چه از عمرش می‌گذشت بر فعالیتش می‌افزود و ‏وقتی به او می‌گفتند استراحت کن، در پاسخ می‌گفت «مگر نمی‌دانید هر ‏مسافر قبل