بایگانی برچسب: کوریتا کنت

آثار «کوریتا کنت»؛ راهبه‌ای که نقاش شد

برترین ها: نمایشگاهی از آثار کوریتا کنت با عنوان”Power up” در شهرلندن برپا بود که هفتاد اثر او با تکنیک چاپ دستی و سری گرافی را نمایش می‌داد. چاپ‌های دستی کنت با رنگ‌های شاد و متفاوت و در اعتراض به تبعیض نژادی، زن ستیزی و