بایگانی برچسب: کوشکی

بدون تصویر شاخص

خطر ورشکستگی سالن‌های خصوصی تئاتر

خبرگزاری مهر: مصطفی کوشکی مدیر سالن تئاتر مستقل تهران که از جمله سالن‌های فعال تئاتر خصوصی است، درباره شرایط پیش آمده برای فعالیت سالن‌های خصوصی تئاتر گفت: طی ۲ ماه گذشته ما در سالن خصوصی تئاتر مستقل تهران حدود ۲۰۰ میلیون تومان ضرر مالی داشتیم.