بایگانی برچسب: کولونوسکوپی

کولونوسکوپی چیست؟

جالبانه: کولونوسکوپی احتمالا از جمله ناخوشایند ترین معاینات عامیست که اگر سن شما از مرز 50 سال گذشته باشد، تجربه اش کرده اید. ناخوشایند بودن این روش(کولونوسکوپی) معاینه بسیار سودمند از آن جهت است که در حین انجام کولونوسکوپی دستگاه کولونوسکوپ ( که شکلی لوله