بایگانی برچسب: کیتارو

«جان مریم» در‌ آسانسور، «کیتارو» در راز بقا!

روزنامه خراسان: بتهوون، کیتارو و بسیاری از آهنگ‌ساز‌های مطرح دیگر هر روز در جا‌های مختلفی می‌نوازند و خودشان خبر ندارند! برخی آثار مشهور این آهنگ‌سازها، بی آن که بخواهند یا بدانند، سال‌هاست در جایی استفاده می‌شود که شاید دلخواه آهنگ‌سازش نباشد. دست کم درباره قطعه