بایگانی برچسب: کیسانیه

نگاهی به فرقه‌های مختلف شیعه در جهان اسلام

روزنامه هفت صبح – مصطفی آرانی: خاورمیانه مثل یک دیگ جوشان در حال جوشیدن است و بدون شک بخش بزرگی از این حرارت، مربوط به نیرو‌های شیعی است که به مرکزیت ایران در سراسر این منطقه در چارچوب محور مقاومت در حال مبارزه با آمریکا