بایگانی برچسب: گئورگ الزر

گئورگ الزر؛ مردی که می‌خواست از جنگ جلوگیری کند

جالبانه: ۸ نوامبر (۱۷ آبان) هشتادمین سالگرد تلاش نافرجام گئورگ الزر (Georg Elser) برای ترور هیتلر است. او پس از دستگیری، در بازجویی‌ها گفت که هدفش تنها جلوگیری از خونریزی‌های بیشتر رژیم هیتلری بوده است. اقدام الزر تا دهه ۹۰ قرن گذشته با بی‌اعتنایی و