بایگانی برچسب: گاز گرفتن زبان

بیماری‌های رایج زبان و درمان آن‌ها

برترین ها – ترجمه از هدی بانکی: زبان شما کمک‌تان می‌کند بچشید، بجوید، ببلعید، حرف بزنید و حتی گاهی ابراز محبت یا ناراحتی کنید! زبان از عضله ساخته شده است و خیلی بیشتر از آنچه تصور کنید به سمت عقب کشیده می‌شود. هزاران پرز چشایی