بایگانی برچسب: گردشگری در ایران

جزایر ایرانی خلیج فارس را بشناسید

جالبانه: خلیج همیشه فارس در جنوب کشورمان قرار دارد و نام خلیج فارس تا ابد خلیج فارس باقی خواهد ماند. در این میان آنچه که کمتر به آن پرداخته شده آشنایی با جزایر ایرانی موجود در خلیج همیشه فارس است. به نظر می‌رسد ما ایرانیان