بایگانی برچسب: گرسنگی نوزاد

نشانه هایی از گرسنگی نوزادان

غذا دادن به نوزاد همیشه باعث استرس مادر می شود و همیشه این سوال مطرح است که نوزاد چه زمانی گرسنه می شود و چقدر باید به او غذا داد. نشانه های گرسنگی نوزاد، توجه توجه غذا دادن به نوزاد همیشه باعث استرس مادر می