بایگانی برچسب: گرهارد مولر

گرد مولر بزرگ؛ بمب‌افکن یک ملت

وب‌سایت طرفداری: هر گاه نامی از رکورد‌های گلزنی در میان باشد نام گرد مولر نیز بر سر زبان‌ها است، مهاجمی که به واژه «گلزن» معنایی دوباره بخشید. در این مطلب مروری داریم بر عملکرد و دستاورد‌های ورزشی این فوتبالیست افسانه‌ای. گرهارد مولر فوتبالیست نامدار آلمانی