بایگانی برچسب: گروه پیکلاویه

«پیکلاویه»؛ یک گروه ایرانیِ راکِ انگلیسی!

وب سایت موسیقی ما: فعالیت گروهی در موسیقی ایران در اکثر اوقات سالهای زیادی دوام نداشته و حالا تصور یک بَندِ راک آن هم از نوع جدی و حتی با کلام انگلیسی کمی دوراز تصورات عرف بازار موسیقی در ایران است. اعضای پیکلاویه اواخر سال