بایگانی برچسب: گریگوری زینوویف

سیاستمداران مطرح دنیا که به اعدام محکوم شدند

جالبانه: قانون ضعیف و قوی نمی‌شناسد و گردن امیر و رعیت باید در برابر قانون از مو هم باریک‌تر باشد. به همین دلیل نیز در طول تاریخ سیاستمداران مطرحی را سراغ داریم که روزگاری برای خودشان برووبیایی داشتند و هرگز فکرش را هم نمی‌کردند که