بایگانی برچسب: گز کرمانی

خرید و قیمت گز اردی 28 درصد مخلوط پسته و بادام گز کرمانی – 450 گرم

برند : گز کرمانی دسته‌بندی : شیرینی نوع شیرینی: نوقا مقدار: بیشتر از 400 گرم مشخصات فنی مشخصات نوع شیرینی نوقا وزن 450 گرم وزن بسته‌بندی 600 گرم ابعاد بسته‌بندی 32x21x3 سانتی‌متر مقدار بیشتر از 400 گرم شماره پروانه بهداشت 15/13463

خرید و قیمت گز لقمه 42 درصد پسته ویژه گز کرمانی – 450 گرم

برند : گز کرمانی دسته‌بندی : شیرینی نوع شیرینی: نوقا مقدار: بیشتر از 400 گرم مشخصات فنی مشخصات نوع شیرینی نوقا وزن 450 گرم وزن بسته‌بندی 550 گرم ابعاد بسته‌بندی 30x20x5 سانتی‌متر مقدار بیشتر از 400 گرم شماره پروانه بهداشت 15/12964 سایر توضیحات ترکیبات :

خرید و قیمت گز لقمه 38 درصد پسته گز کرمانی مقدار 450 گرم

برند : گز کرمانی دسته‌بندی : شیرینی نوع شیرینی: نوقا مقدار: بیشتر از 400 گرم مشخصات محصول مشخصات نوع شیرینی نوقا وزن 450 گرم وزن بسته‌بندی 500 گرم ابعاد بسته‌بندی 30*20*5 سانتی‌متر مقدار بیشتر از 400 گرم شماره پروانه بهداشت 15/12963

خرید و قیمت گز آردی 38 درصد پسته گز کرمانی مقدار 450 گرم

برند : گز کرمانی دسته‌بندی : شیرینی نوع شیرینی: نوقا مقدار: بیشتر از 400 گرم مشخصات محصول مشخصات نوع شیرینی نوقا وزن 450 گرم وزن بسته‌بندی 500 گرم ابعاد بسته‌بندی 30*20*5 سانتی‌متر مقدار بیشتر از 400 گرم شماره پروانه بهداشت 15/12963

خرید و قیمت گز لقمه 28 درصد مخلوط پسته و بادام گز کرمانی مقدار 450 گرم

برند : گز کرمانی دسته‌بندی : شیرینی نوع شیرینی: نوقا مقدار: بیشتر از 400 گرم مشخصات محصول مشخصات نوع شیرینی نوقا وزن 450 گرم وزن بسته‌بندی 500 گرم ابعاد بسته‌بندی 30*20*5 سانتی‌متر مقدار بیشتر از 400 گرم شماره پروانه بهداشت 15/13463

خرید و قیمت گز لقمه‌ 18 درصد مخلوط پسته و بادام گز کرمانی – 450 گرم

برند : گز کرمانی دسته‌بندی : شیرینی نوع شیرینی: نوقا مقدار: بیشتر از 400 گرم مشخصات فنی مشخصات نوع شیرینی نوقا وزن 450 گرم وزن بسته‌بندی 500 گرم ابعاد بسته‌بندی 30x20x5 سانتی‌متر مقدار بیشتر از 400 گرم شماره پروانه بهداشت 15/11398

خرید و قیمت گز آردی 42 درصد پسته ویژه گز کرمانی – 450 گرم

برند : گز کرمانی دسته‌بندی : شیرینی نوع شیرینی: نوقا مقدار: بیشتر از 400 گرم مشخصات فنی مشخصات نوع شیرینی نوقا وزن 450 گرم وزن بسته‌بندی 550 گرم ابعاد بسته‌بندی 30x20x5 سانتی‌متر مقدار بیشتر از 400 گرم شماره پروانه بهداشت 15/12964 سایر توضیحات ترکیبات :

خرید و قیمت گز لقمه 28 درصد مخلوط پسته و بادام گز کرمانی مقدار 250 گرم

برند : گز کرمانی دسته‌بندی : شیرینی نوع شیرینی: نوقا مقدار: تا 400 گرم مشخصات محصول مشخصات نوع شیرینی نوقا وزن 250 گرم وزن بسته‌بندی 300 گرم ابعاد بسته‌بندی 25*20*3 سانتی‌متر مقدار تا 400 گرم شماره پروانه بهداشت 15/11399

خرید و قیمت گز لقمه 28 درصد پسته گز کرمانی مقدار 450 گرم

برند : گز کرمانی دسته‌بندی : شیرینی نوع شیرینی: نوقا مقدار: بیشتر از 400 گرم مشخصات محصول مشخصات نوع شیرینی نوقا وزن 450 گرم وزن بسته‌بندی 500 گرم ابعاد بسته‌بندی 30*20*5 سانتی‌متر مقدار بیشتر از 400 گرم شماره پروانه بهداشت 15/11398

خرید و قیمت گز آردی 28 درصد مخلوط پسته و بادام گز کرمانی مقدار 250 گرم

برند : گز کرمانی دسته‌بندی : شیرینی مقدار: تا 400 گرم مشخصات محصول مشخصات وزن 250 گرم وزن بسته‌بندی 300 گرم ابعاد بسته‌بندی 30*20*5 سانتی‌متر مقدار تا 400 گرم شماره پروانه بهداشت 15/11398