بایگانی برچسب: گفتگو با امیرعلی اکبری

امیر علی اکبری؛ حالا نوبت UFC است!

روزنامه همشهری – مهرداد رسولی: تمرین که تمام می‌شود دیگر نای بلندشدن ندارد. چند لحظه خودش را روی طناب‌های دور‌تا‌دور رینگ رها می‌کند تا حالش جا بیاید. وقتی از رینگ بیرون می‌آید به سمت ما حرکت می‌کند و بعد از خوش‌و‌بش و خوشامدگویی روی صندلی