بایگانی برچسب: گفتگو با سینا میر عربشاهی

بدون تصویر شاخص

اسرار علمی «هیچ‌وقت تسلیم نشدن»

روزنامه جام جم – عیسی محمدی: پدر و مادرها، همیشه بهترین‌ها را برای فرزندان‌شان می‌خواهند؛ پدر و مادرها، دوست دارند فرزندان‌شان، جوری تعلیم ببینند كه آینده شغلی و مالی و روانی و ذهنی آنها تأمین باشد که متأسفانه گاه در این مسیر به بیراهه می‌روند.