بایگانی برچسب: گفتگو با علی رفیعی

دکتر علی رفیعی از «خانه برناردا آلبا» می‌گوید

روزنامه اعتماد – جواد طوسی: در جامعه‌ای که پول ارزش و معیار همه‌چیز شده و نگاه کاسب‌کارانه و مصلحت‌اندیشانه به فضای فرهنگی – ‌هنری رخنه کرده، پایبندی به اصول و تن ندادن به هر کار و موقعیت و پیشنهادی، نیازمند هویت‌مندی فرهنگی و دیدگاه قرص