بایگانی برچسب: گلاب ادینه

گلاب آدینه چگونه سیاهِ «شیر‌های خان‌بابا سلطنه» شد؟

روزنامه شرق: «روسری‌آبی»، «زیر پوست شهر» و «مهمان مامان» پیش و بیش از همه برایم یادآور یک نام است: «گلاب آدینه»؛ بازیگری که با جان‌بخشیدن استادانه و پر از ریزه‌کاری و وسواس به نقش‌ زنانی سخت‌آشنا بخش مهمی از حافظه بصری ما از برخی از