بایگانی برچسب: گلستان سعدی

تکاپو‌های سعدی و ناصرخسرو برای کپی‌رایت!

روزنامه خراسان: تا به حال به این فکر کرده‌اید که تعداد زیاد کتاب‌های نثر فارسی، چطور در طول تاریخ از بلایایی مانند سرقت، جعل و سند خوردن به نامِ دیگری حفظ شده و به دست ما رسیده‌اند؟ یکی از خوش‌اقبالی‌های شاعرانِ ما این بوده که