بایگانی برچسب: گلشیری

شرحی بر رمان «ترانه مرغ اسیر»؛ فروغ علیه فروغ

روزنامه سازندگی: رمان های زندگی نامه ای یکی از گونه های پر مخاطب ادبیات داستانی هستند و خوانندگان معمولا استقبال خوبی از آنها میکنند. دلایل زیادی وجود دارد برای این اقبال، با خواندن رمان میتوانند به تصویری از شخصیت مورد نظر برسند و او را