بایگانی برچسب: گلوله‌های هوشمند

۱۰ فناوری نظامی جدید که شما را شگفت‌زده خواهد کرد

جالبانه: جنگ و درگیری‌های نظامی، از شکل کهنه و قدیمی خود خارج‌شده و معانی جدیدی پیدا کرده است. در جنگ‌های آینده، حضور سربازان کاهش خواهد یافت و پیروز درگیری، با پیشرفت فناوری مشخص خواهد شد. در حال حاضر و با فناوری‌های فعلی، یک ارتش کوچک،