بایگانی برچسب: گل بلندرآلاپانس

آموزش گل بلندر آلاپانس دانه ای یا یخی

آموزش گل بلندر آلاپانس دانه ای یا یخی وسايل مورد نياز فوم سفيد يا شيري رنگ روغن ليموئي و سبز و بنفش دانه بلوري و چسب چوب و اكليل هفت رنگ سيم ساقه شماره پنج پرچم صدفي سفيد شيوه ساخت 1- از الگوي شماره (117)