بایگانی برچسب: گل بلندر آلستر

آموزش گل بلندر آلستر Alstr

رنگ پشت گلبرگ ـمركز گلبرگها را سايه صورتي پر رنگ زده رأس گلبرگها را سايه سبز بزنيد سايه را ادامه داده و به صورت خط عمودي به وسط گلبرگ برسانيد . دو طرف گلبرگ را سايه ليموئي بزنيد وسايل مورد نياز فوم سفيد رنگ روغن