بایگانی برچسب: گل بلندر رز شنی

آموزش گل بلندر رز شنی Randy Rose

آموزش گل بلندر رز شنی Randy Rose وسايل موردنياز : فوم سفيد و سبز رنگ روغن قهوه اي ـ نارنجي ـقرمز مقداري ماسه يا شن يا ماش مقدار خمير گل چيني   شيوه ساخت : 1- طبق الگوي شماره (7) و (8) از هر الگو