بایگانی برچسب: گل بلندر رز وحشی

آموزش گل بلندر رز وحشی Will Rose

آموزش گل بلندر رز وحشی Will Rose وسايل مورد نياز: فوم به رنگ بنفش روشن و سبز رنگ روغن بنفش سيم ساقه شماره هفت خمير گل چيني شيوه ساخت : 1- از الگوي شماره (28) و (29) هر كدام دو عدد روي فوم بنفش برش