بایگانی برچسب: گل بلندر رز ویکتوریا

آموزش گل بلندر رز ویکتوریا Victoria Rose

آموزش گل بلندر رز ویکتوریا Victoria Rose وسايل مورد نياز فوم شيري و فوم سبز خمير گل چيني سيم ساقه شماره هفت و پنج رنگ روغن قرمز و سبز شيوه ساخت 1-از الگوي شماره (37) شش عدد و از الگوي شماره (38) ده الي شانزده