بایگانی برچسب: گل بلندر

آموزش سری سوم کلیات آموزش بلندر

آموزش سری سوم کلیات آموزش گل بلندر 1-بلندر خشک : بلندر خشك : پس از اتوي مورد نظر هر گلبرگ را روي شعله شمع گرفته تا كمي دوده روي آن را گرفته و در ضمن در اثر سوختن ، گلبرگ حالت خشك شدن به خود

آموزش سری دوم کلیات بلندر

الگوي مورد نظر را از بخش الگوهاي كتاب جدا كرده روي ورقه راديولوژي منتقل كنيد . آن را روي فوم بگذاريد و با مداد دورش را خط بكشيد ، سپس از داخل آن را بچينيد . رنگ آميزي به دو صورت انجام مي شود :