بایگانی برچسب: گورخر

گورخر خال‌خالی دیده بودید؟

جالبانه: می‌دانید چه چیزی از یک اسب جذاب‌تر است؟ یک گورخر. و می‌دانید چه چیزی از گورخر هم جذاب‌تر است؟ توله گورخر. اما فکر می‌کنید چه چیزی از توله گورخر هم زیباتر باشد؟ توله گورخری که به جای راه‌راه، خالی‌خالی است! فکر می‌کنم بعد از