بایگانی برچسب: گوش فیل با دوغ

ترکیبی‌های ایرانی؛ ارزش یک بار امتحان را دارد

خبرگزاری ایسنا: شاید تصور اینکه می‌شود کله‌پاچه را با برنج هم بار گذاشت یا گوشت کوبیده را با کشک، گوش‌فیل را با دوغ، اِشکنه را با تخم خربزه یا هلیم را با قیمه آماده کرد و خورد، کمی سخت باشد، اما همه‌ی این خوراک‌ها که