بایگانی برچسب: گیربکس دستی

دنده مناسب برای پارک کردن خودروهای دستی چیست؟

وبسایت دنده 6: پارک کردن خودروهای دستی به راحتی خودروهای اتوماتیک نیست و باید چند کار را برای پارک کامل خودرو انجام داد. در خودروهای اتوماتیک با کشیدن ترمز دستی و قرار دادن گیربکس در حالت P کار پارک کردن تمام می‌شود و می‌توان تقریبا